Problemer med TV-signalet, kontakt servicekontoret, Tlf.: 7695 8414 - Problemer med Bredbånd, kontakt Yousee, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Løsning Antenneforening afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.30 på
La Crépe, Helge Nielsens Allé 2, 8723 Løsning.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Hans Hansen,
Trælasten 11, 8723 Løsning, skriftligt i hænde senest onsdag den 2. juni 2021 på mail: nn@loesningvvs.dk

Pin It on Pinterest