Problemer med TV-signalet, kontakt servicekontoret, Tlf.: 7695 8414 - Problemer med Bredbånd, kontakt Yousee, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Løsning Antenneforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.30 på Løsning kro.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
a. Beslutning om sammenlægning med Hedensted Antenneforening. På den ordinære generalforsamling, afholdt 16.06.2021, blev det enstemmigt blandt de mødende medlemmer besluttet at
sammenlægge Løsning Antenneforening med Hedensted Antenneforening under det fremtidige navn HL NET. Sammenlægningen sker med virkning fra 1. januar 2022.
Et referat fra generalforsamlingen kan læses her.
b. Løsning Antenneforening omdannes pr. 1. januar 2022 til et afviklingsselskab (Løsning Antenneforening u/afvikling) med henblik på udlodning af foreningens formue i overensstemmelse med
vedtægternes § 17. Den på ordinær generalforsamling den 16. juni 2021 valgte personkreds udgør herefter foreningens i enhver henseende tegningsberettigede selskabsorgan.

Tilmelding SKAL foretages til formand Hans Hansen telefon: 4073 0918

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Løsning Antenneforening

Vedtægterne §17
På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 75% af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer.

Pin It on Pinterest