Problemer med TV-signalet, kontakt servicekontoret, Tlf.: 7695 8414 - Problemer med Bredbånd, kontakt Yousee, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Generalforsamling

Foreningens generalforsamlinger afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned, med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter for et år.
  8. Valg af 2 revisorer for et år.
  9. Valg af 1 suppleant for et år.
10. Eventuelt.

 

Pin It on Pinterest