Problemer med TV-signalet, kontakt servicekontoret, Tlf.: 7695 8414 - Problemer med Bredbånd, kontakt Yousee, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Løsning Antenneforening afholder ordinær generalforsamling  onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 på La Crépe, Helge Nielsens Allé 2, 8723 Løsning.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Fremlæggelse af årsregnskab.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.Valg af 2 suppleanter for et år.
8.Valg af 2 revisorer for et år.
9.Valg af 1 suppleant for et år.
10. Eventuelt.

Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægternes §6 ( Udtræden af foreningen), §9 (Generalforsamling) og §10 (Beslutninger).

Pin It on Pinterest