Problemer med TV-signalet, kontakt servicekontoret, Tlf.: 7695 8414 - Problemer med Bredbånd, kontakt Yousee, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Løsning antenneforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30
på La Crépe, Helge Nielsens Allé2 2, 8723 Løsning.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Hans Hansen, Sneppevej 7, 8723 Løsning, mail: nn@losningvvs.dk i hænde senest

Onsdag den 12 februar 2020 kl. 12.00

Evt. indkomne forslag vil blive offentliggjort på LA´S hjemmeside snarest efter den 12. februar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Pin It on Pinterest